Dags att stänga butiken!

Likt en pastor som predikar för döva öron mässar den vise och kontroversielle Father McKenzie om både högt och lågt under sin visitation på Signerat. Du kan denna vecka ta del av några väl valda visdomsord om människans och samhällets behov av vila.

 

Vi borde återinföra söndagsstängt i affärerna! Allmänt söndagsöppet är onödigt. Det vore bättre att använda tiden för vila och rekreation för både kropp och själ. Allt som behövs är lite bättre planering.

Rytmen i tillvaron

Naturen förser oss med rytm i tillvaron. Solen ger både årsrytmen och dygnsrytmen. Månen ger månadsrytmen.

Naturen är nu på väg in i vintervilan. Även människan behöver vila. Det behöver samhället som helhet också. Samhället är inget annat än många människor tillsammans. Och människan som är en intelligent varelse borde kunna planera bättre!

Ända sedan antiken har man vetat att människan lika väl som naturen behöver vila mellan arbetsperioderna. Liksom året har fyra perioder delades månvarvet upp i fyra perioder. Det blev sjudagarsveckan som visade sig passa det mänskliga behovet bäst. Det har gjorts försök med andra veckolängder. Romarna hade åtta dagar i sin vecka. Dåvarande Sovjet provade en vecka med fem dagar. Under franska revolutionen infördes en tiodagarsvecka. Alla dessa varianter har övergivits och sjudagarsveckan används i så gott som alla kulturer och samhällen. Den passar helt enkelt bäst för den mänskliga rytmen.

Alla småbarnsföräldrar vet vad man kan drabbas av om rytmen störs. Man blir först trött, sedan irriterad och om det pågår länge kan man bli både arg och aggressiv. Jag tror att samhället drabbas av samma sak när rytmen störs. Tyvärr har vi skapat en onödig störning själva genom att vi låter samhället fortsätta gå på högvarv även under viloperioden. Söndagsöppet är en del i det dramat.

Varje period – vare sig den är en dag, en vecka eller ett år – rymmer en aktiv del och en lugnare del. Man behöver ha en period för att lugna ner tempot och hämta andan. När du sover är alla kroppens funktioner avstängda utom de som är direkt livsnödvändiga som puls och andning, men båda går ner i viloläge.  Samhället behöver på samma sätt vila regelbundet och stänga ner alla funktioner som inte är direkt livsnödvändiga. De allra flesta affärer kan utan problem vara stängda på vilodagen.

”Tänk på vilodagen så att du helgar den”

En dag i veckan bör alltså vara vilodag. Det betyder inte att man måste sitta stilla och göra ingenting, utan meningen är att koppla av och göra något annat än det man gör under de andra dagarna i veckan. Man behöver vila från vardagen. Vilken veckodag man väljer är mindre viktigt, bara man väljer någon.

Hela västvärldens samhällsbyggnad och kultur står på kristen grund, där söndagen är utpekad som vilodag. Både den enskilda människan och det gemensamma kollektivet hämtar kraft under vilan. Det finns naturligtvis funktioner som måste fungera även på söndagen som t ex sjukvård, räddningstjänst och delar av transportsystemet. Men för det stora flertalet är söndagen ett lämpligt val eftersom en gemensam vilodag innebär att man också får en vilodag för hela samhället ”på köpet”.

I vår sekulariserade tid har vi glömt bort betydelsen av vilodagen. Vilodagen är en markering av rytmen i tillvaron, ungefär som en metronom håller takten åt musiker. När samhället tappar rytmen börjar allt fler gå i otakt med varandra. Då ökar irritationen som så småningom övergår i ilska och aggressioner om det får fortgå för länge. Jag tror att det här är en av orsakerna till den frustration som vi dagligen kan läsa om i tidningarna.

Var rädd om resurserna

Vi har vant oss vid att samhället är aktivt även på vilodagen. Affärerna är öppna nästan jämt så vi behöver inte planera i förväg. Det är en falsk trygghet. Den dag vi plötsligt står utan möjlighet till daglig försörjning har vi tappat bort förmågan att klara uppehället med sinande resurser. Utan planering kommer vi att börja slarva med hushållningen och därmed också ekonomin. Din egen resursplanering blir kortsiktig och samhällets resursanvändning suboptimal. Det totala handlandet ökar inte för att affärerna har söndagsöppet. Och det anställs inte fler för att kunna ha söndagsöppet konstaterade Handels redan 2003. I stället läggs arbetspassen ut glesare över veckan. De som arbetar i affären får då svårare att underhålla sitt sociala liv. Man arbetar sällan men är aldrig ledig. På sikt är det skadligt och riskerar leda till ökat antal långtidssjukskrivningar. Det i sin tur kostar pengar för både individen och samhället.

Man behöver inte handla på söndagen. Det räcker med lite mer planering under veckan för att klara en vilodag. Till dig som invänder att man inte har tid att planera i veckan och därför måste ha söndagsöppet vill jag säga: du behöver verkligen ha en vilodag!

Vi behöver bryta den rotlöshet som utvecklats och återställa rytmen i samhället. Låt oss bygga på de värderingar som vi alla egentligen är uppfostrade med.

Det är dags att stänga butiken!

signeratfjaderpenna

//Father McKenzie

Acti labores iusundi (“Efter avslutat arbete är vilan angenäm”)
[Cicero]

Lämna kommentar Dela inlägget:

Avveckla sakfrågepartier som inte är långsiktiga alternativ

I Ideologens demokratiska utopi är alla med rösträtt väl insatta i partiprogrammen och vet vad de röstar på när de går till vallokalen.
Enligt Ideologen är det en rättighet att få rösta men det är också medborgarens skyldighet att vara påläst, annars bör man helt enkelt hålla truten.
Med full respekt för allas rätt att tycka olika är nackdelen med en demokrati att även korkade människor har rätt att bestämma.
Under Signerat kan du denna vecka ta del av vad Ideologen anser om sakfrågepartier.

 

Nu satte säkert ett par av Er läsare kaffet i fel strupe, men om ni läser hela min text så kommer ni förstå vad rubriken syftar till.

Syftet med bildandet av Miljöpartiet år 1985 var att uppnå en medvetenhet och hänsyn till miljöfrågorna inom det politiska arbetet. Birger Schlaug, som verkade i ledningen för Miljöpartiet under 11 år, konstaterade nyligen att syftet är uppnått. Med andra ord så finns inte längre partiets grund kvar då samtliga politiska diskussioner, nationellt och internationellt, omfattar en hållbar miljöaspekt. Tack Miljöpartiet!
Det är dags att avveckla partiet och ingå som en del i den socialistiska rörelsen officiellt. Det är ingen nyhet att partiet sedan 2004 haft som ambition att ingå i en regering tillsammans med Socialdemokraterna, men även detta mål är sedan 2014 uppnått.

Syftet med bildandet av Piratpartiet år 2006 var att påvisa möjligheterna till informationsdelning mellan individer, utan att begränsas av rättighetsbegränsningar och upphovsrätt. Partiet satte fingret på ett område som den tekniska utvecklingen skapat men där lagstiftningen var kraftigt förlegad. Debatten som partiet skapade var en starkt bidragande faktor till att digitaliseringen kom upp på agendan inom offentlig ledning. Tack Piratpartiet!
Det är dags att avveckla partiet och ingå som en del i den liberalistiska rörelsen fullt ut.

Syftet med bildandet av Junilistan år 2004 var att begränsa EU roll som överstatligt maktcentrum. Efter den svenska folkomröstningen 2003 kring ett svenskt medlemskap i den europeiska valutaunionen (m.a.o. införande av euro som valuta i Sverige), som resulterade i ett nej, så fanns en debatt kring hur EU skulle komma att utvecklas till en federation. För att bibehålla den svenska självbestämmanderätten så verkade Junilistan för att begränsa, och om möjligt minska, EU möjlighet att bestämma över suveräna stater. Debatten skapade en medvetenhet kring hur EU utvecklats både som form och i antalet medlemmar sedan Sveriges inträde år 1995. Tack Junilistan!
Partiet avvecklades egentligen 2010 efter att partiledaren hastigt avlidit, men partiet återupptogs inför riksdagsvalet 2014. Dags att avveckla partiet, igen, och ingå som en del i den liberalistiska rörelsen fullt ut.

Syftet med bildandet av Feministiskt initiativ år 2005 var att utgöra den verkande kraften för feminism och mot diskriminering. Partiet verkar inom ett område där det fortfarande finns stora utvecklingsbehov i dagens samhälle. Under 2007 föreslog partiets styrelse att de inte skulle ställa upp i val utan verka, partiöverskridande, som en feministisk folkrörelse. Under 2008 meddelades dock att partiet skulle kandidera i allmänna val. Medvetenheten i dagens politik kring feminismen ska vi tacka Feministiskt initiativ för särskilt. Tack Fi!
Partiet bör redan nu planera för den dagen då feminismen ingår som en naturlig del i den politiska debatten och då avveckla partiet och ingå i den socialistiska rörelsen fullt ut.

Syftet med bildandet av Sverigedemokraterna år 1988 var att bilda en gemensam politisk del ur nationalistiska och protektionistiska rörelser. Partiet omgärdades av skandaler, brottslighet och rasistiska aktioner men lyckades skapa en debatt kring invandring. Idag är det svenska samhället ånyo tydligt medvetna om samhällets påfrestningar under en tid med många personer som söker finna en fristad i Sverige, och debatten kring hantering av flyktingar och migration hanteras av samtliga partier. Tack Sverigedemokraterna!
Det är dags att avveckla partiet och ingå i den marxistiska rörelsen eller officiellt utgöra partiet för den fascistiska rörelsen fullt ut.

Sakfrågor engagerar och förblindar. De frågor som vi kan relatera till kommer vi skapa oss en uppfattning kring, baserad på våra tidigare erfarenheter och kunskaper som individer. Det gäller dock att vi förstår den ideologiska grunden för att inte fastna i sakfrågan.
Läs lite om några av de grundläggande ideologierna; Liberalism (inte att förväxla med att vara liberal), Marxism, Anarkism och Fascism. Snart kommer du inse att det inte finns så många egentliga partier att skapa och att de flesta redan är skapade. Du kommer snart även att inse att Vänster-Höger är helt fel skala för att påvisa partiernas placering i relation till varandra.

Välj den ideologi som passar Dig. Välj det parti som följer den ideologin. Avveckla sakfrågepartier som inte är långsiktiga alternativ för ett politiskt stabilt Sverige. Ett fåtal partier ger en bättre riksdag, vilket ger en stabilare styrning.

 

signeratfjaderpenna

//Ideologen

Lämna kommentar Dela inlägget:

MAKT och Ansvar

Likt en pastor som predikar för döva öron mässar den vise och kontroversielle Father McKenzie om både högt och lågt under sin visitation på Signerat. Du kan denna vecka ta del av några väl valda visdomsord om MAKT och Ansvar.

 

Grattis alla på maqt.se! Den här portalen fyller ett behov.

Maqt. MAKT. Smaka på ordet. Visst har det en viss lockelse!?

Vad är makt egentligen? Varifrån kommer makt? Hur får jag makt? Och varför? Vad innebär det att ha makt?
Jag funderar som du förstår lite om begreppet makt.

Makt är ett socialt begrepp. Utan makt skulle de flesta sociala grupper braka samman ganska snart. Och inom gruppen är makten fördelad genom överenskommelser. Makt är bra. Den skapar ordning i socialt kaos och rangordnar individerna efter hur de är beroende av varandra. Makt är relativ. Den förutsätter att det är minst två inblandade – den ena som i något avseende är beroende av den andra. Makt är begränsad. Den gäller bara för beroendet.

Låt mig ta ett exempel: familjen. Genom att studera det lilla formatet kan man ibland förstå vad som händer i det större sammanhanget. Barnet är helt beroende av sina föräldrar. Föräldrarna har närmast oinskränkt makt över barnet. Det är inget negativt i det, tvärtom! Det är en nödvändighet. Barnet vet att föräldrarna har makten. Kanske inte intellektuellt, men det vet inom sig och accepterar det. Barnet gör som föräldrarna bestämmer. Nåja, åtminstone oftast. I trotsåldern pågår en kamp om herraväldet. Barnet frigör sig från en del av beroendet, eller om man ser det så: tar tillbaka en del av makten.

Med makt följer ansvar. Föräldrarna har ansvar för sitt barn. Det är för de allra flesta fullständigt otänkbart att missbruka maktpositionen mot sitt barn. Makten används för att hjälpa barnet att tryggt växa upp och bli en självständig individ med kraft och förmåga att leva på egen hand. Detsamma gäller för alla sammanhang. Den som har makten har ett ansvar för att de som är beroende kan växa. Visst finns det föräldrar som missbrukar sin makt. De visar tydligt att de inte kan hantera makt i ett större sammanhang heller och borde egentligen vara diskvalificerade för andra maktpositioner.

Makt är ett lån. Vi ger den till den som förklarar sig villig att ta ansvar för gruppen. Tränaren får makt att bestämma om hur träningen ska skötas och vilka som får vara med i laget när det är match. Läraren får makt över barnets utbildning. Politiker får makt att ta beslut som påverkar hela samhället. Det är inte alltid vi som individer håller med men som kollektiv fogar vi oss ändå. Tränarens laguttagning kan ifrågasättas, lärarens pedagogik passar inte alla och den politiska oenigheten gör att diskussionen fortsätter.

Vi ger frivilligt makten till andra för att själva slippa ansvaret för gruppen. I gruppen innebär det att vi väljer en eller flera ledare. Att ha en ledare är en överlevnadsinstinkt i gruppen och ett nödvändigt villkor för att gruppen ska kunna utvecklas. Utan ledare uppstår anarki. Den ledare som utses måste i sin tur inse att makten nu lånats ut för förvaltning till gruppens bästa och att det är ledarens ansvar att få gruppen att växa. I den lilla familjen är det lätt att se det förhållandet, men i större sammanhang blir det mycket svårare.

Att ta ansvar för sitt barn är naturligt. Man står i väldigt nära relation till barnet. Har man en nära relation är det inte svårt att axla ansvaret. Det är när relationsavståndet ökar som det är lätt att dölja de beroende i någon form av generalisering. De kan kallas “fotbollslaget”, “arbetskamraterna”, “grannarna”, “lantisarna”, “invandrare”, “kvinnor”… ju större grupp desto mer svepande beskrivning och därmed ökat socialt avstånd. Men vad värre är: ju större socialt avstånd desto svårare är det att inse att man fortfarande har ansvar för gruppen! Somliga använder generalisering för att smita undan ansvaret.

Tar man inte sitt ansvar så har man genast börjat missbruka makten.

Naturligtvis kan någon med våld eller andra påtryckningsmedel försöka ta makten även om det sker i strid med gruppens vilja. I längden fungerar inte det. Historien är full av exempel på män – det är oftast män – som fått betala dyrt för att ha missbrukat den makt de tagit. När de inte levt upp till sitt ansvar har de beroende till sist tagit tillbaka makten. I många fall har kostnaden i form av spillda liv och mänskligt lidande varit omfattande och det kan ha tagit lång tid.

“All makt utgår från folket” heter det i Regeringsformen. Det tål att tänka på. Politiker av alla färger har makten till låns. Det borde stämma till en viss ödmjukhet inför det förtroende de fått.

 

signeratfjaderpenna

                           //Father McKenzie

Iniqua nunquam regna perpetuo manent (”Stränga härskare regerar inte länge”)
[Lucius Annaeus Seneca]

Lämna kommentar Dela inlägget: