Avveckla sakfrågepartier som inte är långsiktiga alternativ

I Ideologens demokratiska utopi är alla med rösträtt väl insatta i partiprogrammen och vet vad de röstar på när de går till vallokalen.
Enligt Ideologen är det en rättighet att få rösta men det är också medborgarens skyldighet att vara påläst, annars bör man helt enkelt hålla truten.
Med full respekt för allas rätt att tycka olika är nackdelen med en demokrati att även korkade människor har rätt att bestämma.
Under Signerat kan du denna vecka ta del av vad Ideologen anser om sakfrågepartier.

 

Nu satte säkert ett par av Er läsare kaffet i fel strupe, men om ni läser hela min text så kommer ni förstå vad rubriken syftar till.

Syftet med bildandet av Miljöpartiet år 1985 var att uppnå en medvetenhet och hänsyn till miljöfrågorna inom det politiska arbetet. Birger Schlaug, som verkade i ledningen för Miljöpartiet under 11 år, konstaterade nyligen att syftet är uppnått. Med andra ord så finns inte längre partiets grund kvar då samtliga politiska diskussioner, nationellt och internationellt, omfattar en hållbar miljöaspekt. Tack Miljöpartiet!
Det är dags att avveckla partiet och ingå som en del i den socialistiska rörelsen officiellt. Det är ingen nyhet att partiet sedan 2004 haft som ambition att ingå i en regering tillsammans med Socialdemokraterna, men även detta mål är sedan 2014 uppnått.

Syftet med bildandet av Piratpartiet år 2006 var att påvisa möjligheterna till informationsdelning mellan individer, utan att begränsas av rättighetsbegränsningar och upphovsrätt. Partiet satte fingret på ett område som den tekniska utvecklingen skapat men där lagstiftningen var kraftigt förlegad. Debatten som partiet skapade var en starkt bidragande faktor till att digitaliseringen kom upp på agendan inom offentlig ledning. Tack Piratpartiet!
Det är dags att avveckla partiet och ingå som en del i den liberalistiska rörelsen fullt ut.

Syftet med bildandet av Junilistan år 2004 var att begränsa EU roll som överstatligt maktcentrum. Efter den svenska folkomröstningen 2003 kring ett svenskt medlemskap i den europeiska valutaunionen (m.a.o. införande av euro som valuta i Sverige), som resulterade i ett nej, så fanns en debatt kring hur EU skulle komma att utvecklas till en federation. För att bibehålla den svenska självbestämmanderätten så verkade Junilistan för att begränsa, och om möjligt minska, EU möjlighet att bestämma över suveräna stater. Debatten skapade en medvetenhet kring hur EU utvecklats både som form och i antalet medlemmar sedan Sveriges inträde år 1995. Tack Junilistan!
Partiet avvecklades egentligen 2010 efter att partiledaren hastigt avlidit, men partiet återupptogs inför riksdagsvalet 2014. Dags att avveckla partiet, igen, och ingå som en del i den liberalistiska rörelsen fullt ut.

Syftet med bildandet av Feministiskt initiativ år 2005 var att utgöra den verkande kraften för feminism och mot diskriminering. Partiet verkar inom ett område där det fortfarande finns stora utvecklingsbehov i dagens samhälle. Under 2007 föreslog partiets styrelse att de inte skulle ställa upp i val utan verka, partiöverskridande, som en feministisk folkrörelse. Under 2008 meddelades dock att partiet skulle kandidera i allmänna val. Medvetenheten i dagens politik kring feminismen ska vi tacka Feministiskt initiativ för särskilt. Tack Fi!
Partiet bör redan nu planera för den dagen då feminismen ingår som en naturlig del i den politiska debatten och då avveckla partiet och ingå i den socialistiska rörelsen fullt ut.

Syftet med bildandet av Sverigedemokraterna år 1988 var att bilda en gemensam politisk del ur nationalistiska och protektionistiska rörelser. Partiet omgärdades av skandaler, brottslighet och rasistiska aktioner men lyckades skapa en debatt kring invandring. Idag är det svenska samhället ånyo tydligt medvetna om samhällets påfrestningar under en tid med många personer som söker finna en fristad i Sverige, och debatten kring hantering av flyktingar och migration hanteras av samtliga partier. Tack Sverigedemokraterna!
Det är dags att avveckla partiet och ingå i den marxistiska rörelsen eller officiellt utgöra partiet för den fascistiska rörelsen fullt ut.

Sakfrågor engagerar och förblindar. De frågor som vi kan relatera till kommer vi skapa oss en uppfattning kring, baserad på våra tidigare erfarenheter och kunskaper som individer. Det gäller dock att vi förstår den ideologiska grunden för att inte fastna i sakfrågan.
Läs lite om några av de grundläggande ideologierna; Liberalism (inte att förväxla med att vara liberal), Marxism, Anarkism och Fascism. Snart kommer du inse att det inte finns så många egentliga partier att skapa och att de flesta redan är skapade. Du kommer snart även att inse att Vänster-Höger är helt fel skala för att påvisa partiernas placering i relation till varandra.

Välj den ideologi som passar Dig. Välj det parti som följer den ideologin. Avveckla sakfrågepartier som inte är långsiktiga alternativ för ett politiskt stabilt Sverige. Ett fåtal partier ger en bättre riksdag, vilket ger en stabilare styrning.

 

signeratfjaderpenna

//Ideologen

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *