Har männen kapitulerat i sitt ansvar?

Den heligt förbannade Father McKenzie resonerar kring de nedärvda beskyddarinstinkterna och om det kan vara så att det bästa skyddet för kvinnor är att ha fler män omkring sig.

 

Låt mig slå fast omedelbart: sexuella trakasserier är ALDRIG NÅGONSIN acceptabla var de än sker! Förövarna har moraliskt förverkat all rätt till förbarmande.  Måste vi börja bilda medborgargarden innan myndigheterna inser att det gått för långt?

Människan är något så märkligt som ett flockdjur med inneboende beskyddarinstinkter. Sedan tidigt i mänsklighetens historia skyddas familjen av BÅDE kvinnor och män. Det kvinnliga skyddet – modersinstinkten – riktas inåt till gruppen av mödrar och barn. Modersinstinkten syftade till att skydda gruppen av kvinnor och barn.
Det manliga skyddet – fadersinstinkten – riktas mot yttre faror. Fadersinstinkten syftade också till att skydda gruppen av kvinnor och barn. Både män och kvinnor hade samma mål med sina nedärvda instinkter: att skydda sig själva och sin avkomma.

Från denna tid är modersinstinkten fortfarande stark, men i vår moderna tid vill den militanta feminismen utrota fadersinstinkten. Det tror jag är en farlig väg. Könsseparation som nu diskuteras blir kontraproduktivt. Den utsatta gruppen lämnas utan yttre skydd och blir paradoxalt nog mer utsatt.

Men var finns männen i de här situationerna? Fäderna? Det är deras skydd som brister. I missriktat nit att vara politiskt korrekta har männen kapitulerat i sitt ansvar för att skydda kvinnor och barn. Men vi kan inte förlita oss på att samhället löser problemet genom att separera könen. Sådana åtgärder gör att det sociala avståndet mellan människor ökar och därmed ÖKAR risken för nya övergrepp. Jag tror att det bästa skyddet för kvinnor är att ha fler män omkring sig, inte färre.

Jag pratar här om alla män som INTE trakasserar kvinnor. Vi som har fadersinstinkten kvar. Vi är, trots alla skriverier, i klar majoritet. Och vi har ett ansvar för att säga STOPP – sexuella trakasserier är ALDRIG NÅGONSIN acceptabla!

signerat penna

 

 

 

 

 

// Father McKenzie

Stamus contra malum (“Vi står emot ondskan”)

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *